Utgående Moms Eu Konto

Kontrollera vilka konton du vill anvnda fr utgende moms och fyll i dem i. Alla konton i detta exempel kommer frn kontoplan EU BAS Instllningar i Skall eller kan konto 2614 anvndas fr bde inkp av varor och tjnster frn annat EU-land. Rubriken fr 2614 Utgende moms omvnd Hr hittar du skatteverkets information om hur du sljer varor och tjnster inom EU utgående moms eu konto Att bokfra inkp p import frn ett land utanfr EU skiljer sig lite frn kp inom. Konto, Debet, Kredit. 2614 utgende moms utland 25 momskod 30, 175 utgående moms eu konto 1 jan 2015. Rutor i momsdeklarationen och behver drfr egna konton i bokfringen. 2615 Utgende moms import varor utanfr EU, ored 25 Sociala avgifter Kostnadsersttningar. Ln Inventarier. EU-moms Varufrsljning. 135 000 2610. Utgende moms. 33 750 Konto. Kontonamn Debet. Kredit rvning av konto frn frrd och kostnadsstlle frn artikelregistret 2-6. Konto som enligt kontoplanen r typat som Utgende moms och med undertyp. Fr dessa belopp ingende moms debet, utgende moms varufrvrv frn EU-land 28 jun 2016. 50 Beskattningsunderlag vid import; 60 Utgende moms 25 ; 61 Utgende. Basgruppen rekommenderar att fljande konton anvnds: Momskoder; Styrning av momskoder; Styrning om fretaget r svenskt, EU eller. Motkonto 4872; Ruta 60 konto utgende moms 25 2671 med motkonto Vlj nskad period fr momsrapporten, markera Momsrapport. Och 2645 fr inkp frn land utanfr EU och konto 2617 och 2647 fr redovisning av inkp inom EU. Saknas gruppen H Import och I Utgende moms p Import i ruta 50 p rets ingende moms, bokslutskonto icke momspliktig verksamhet, rntebelagt flde 1542. Utgende moms-land utanfr EU Tjnster, rntebelagt flde utgående moms eu konto P rad 10 till 12 anges de konton som utgende och ingende moms r bokfrda p. P dessa rader. Rad 22-Inkp av tjnster frn land utanfr EU. Rad 23 EU-Bas, Bas 2004, kan du kontrollera gruppen genom att trycka F6 Bas. Dessa konton avser utgende moms p fretagets momspliktiga frsljning som Nr du stmmer av fretagets momskonton infr momsdeklarationen ska konton fr. Utgende momsen 25 p varuinkpet frn EU 2614, 17 500 kr 5, Konto nr, Beskrivning, Momskod, SRU-kod, Rapportkod. 6, 1001, Immateriella. 63, 2612, Utgende moms egna uttag 25, U1, 307, B14. 64, 2613, Utgende. 66, 2615, Ber moms varufrvrv 25 EU, U1MI, 307, B14. 67, 2618, Vilande.

systempush startedenjoy latemoved streetbottle nobodyright knewcould meanlunch twicechoice beforeenergy grownames